DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

​​​​​​​Do nhu cầu phát triển, mở rộng kinh doanh, nhiều Công ty (TNHH/ Cổ phần/ Hợp danh) lựa chọn thành lập chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở chính
THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Tên Công ty giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, là căn cứ để phân biệt một công ty cụ thể này với một công ty khác. Vì nhiều lý do, các công ty vẫn có nhu cầu thay đổi tên
THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc tăng giảm vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là điều thiết yếu, bên cạnh việc thay đổi vốn có thể sẽ làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên/ cổ đông