Tuyển dụng

Công ty Luật Nhất Tín LNT tuyển Luật sư (làm việc tại Chi nhánh Biên Hòa).

Công ty Luật Nhất Tín LNT tuyển Luật sư (làm việc tại Chi nhánh Biên Hòa).

Công ty Luật Nhất Tín LNT tuyển Luật sư (làm việc tại Chi nhánh Biên Hòa).
TUYỂN THỰC TẬP SINH năm 2024

TUYỂN THỰC TẬP SINH năm 2024

TUYỂN THỰC TẬP SINH: Tại Luật Nhất Tín – Số 06, Đường Nguyễn Du, Kp4, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 
Tuyển dụng trợ lý Luật sư làm việc tại Biên Hòa

Tuyển dụng trợ lý Luật sư làm việc tại Biên Hòa

Tuyển trợ lý Luật sư làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai
TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ LUẬT SƯ

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ LUẬT SƯ

Công ty Luật TNHH Nhất Tín LNT tuyển dụng vị trí "Trợ lý Luật sư"
TUYỂN THỰC TẬP SINH: Tại Luật Nhất Tín – Số 06, Đường Nguyễn Du, Kp4, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

TUYỂN THỰC TẬP SINH: Tại Luật Nhất Tín – Số 06, Đường Nguyễn Du, Kp4, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

TUYỂN THỰC TẬP SINH: Tại Luật Nhất Tín – Số 06, Đường Nguyễn Du, Kp4, P. Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.