Tin chuyên môn

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG HAY KHÔNG?

VĂN BẢN ỦY QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG TẠI TÒA ÁN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG HAY KHÔNG?

Khi thực hiện việc ủy quyền tham gia tố tụng tại tòa án thì văn bản ủy quyền có nhất thiết phải công chứng hay không? Hợp đồng ủy quyền hay Giấy ủy quyền mới đúng quy định và được tòa án chấp nhận.