A. Xác định cấu trúc tên Công ty:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

2. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp:

4. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

B. Trình tự thủ tục thay đổi tên công ty:

Bước 1: Kiểm tra tên công ty mới có được phép sử dụng hay không:

Bước 2: Hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

C. Sau khi đổi tên Công ty, doanh nghiệp cần thực hiện:

Bước 1: Làm lại con dấu:

Bước 2: Công bố trên cổng thông tin doanh nghiệp:

Tên Công ty giữ vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, là căn cứ để phân biệt một công ty cụ thể này với một công ty khác. Vì nhiều lý do, các công ty vẫn có nhu cầu thay đổi tên. Dưới đây là các bước thay đổi tên công ty/ tên doanh nghiệp:

A. Xác định cấu trúc tên Công ty:

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp:

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, được viết là: “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”;

- Đối với công ty cổ phần, được viết là: “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”.

- Đối với công ty hợp danh, được viết là: “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD”.

- Đối với doanh nghiệp tư nhân, được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN”

b) Tên riêng.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài:

là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh.

Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp:

Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

4. Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:

a) Không được đặt tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

b) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

c) Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

B. Trình tự thủ tục thay đổi tên công ty:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi có Quyết định hoặc Nghị quyết thay đổi tên, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Kiểm tra tên công ty mới có được phép sử dụng hay không:

Tra cứu tên công ty đang có ý định đặt tên trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia xem có trùng, nhầm lẫn với tên công ty nào hay không theo đường link: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/

Hoặc Quý khách hàng chỉ cần cung cấp tên dự định thay đổi, Công ty luật Nhất Tín sẽ hỗ trợ tra cứu và đưa ra một số phương án đặt tên để giúp Quý khách.

Bước 2: Hồ sơ thay đổi tên công ty gồm:

Stt

Thành phần hồ sơ

1

Thông báo thay đổi do người đại diện theo pháp luật ký (theo mẫu quy định)

2

Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;,

Biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đi trong Điều lệ công ty.

Biên bản họp phải có họ, tên và chữ ký của người ghi biên bản và chủ toạ

3

Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Quyết định do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ sở hữu ký.

4

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả (nếu có)

Bước 3: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ trực tiếp và lệ phí thay đổi tên công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hoặc nộp hồ sơ qua mạng tại link: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Sau khi có tiếp nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

C. Sau khi đổi tên Công ty, doanh nghiệp cần thực hiện:

Bước 1: Làm lại con dấu:

Sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên công ty mới doanh nghiệp tiến hành thủ tục làm lại con dấu mới

Bước 2: Công bố trên cổng thông tin doanh nghiệp:

Sau khi thay đổi tên, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi

H2. Báo giá dịch vụ trọn gói đổi tên công ty

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Vì nhiều lý do khác nhau, việc Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở không có gì là xa lạ. Nhưng để thực hiện được các thủ tục này thì không phải ai cũng nắm rõ.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

  1. Thực hiện thủ tục với cơ quan thuế:
  1. Nếu thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận/ huyện mà doanh nghiệp đang đặt trụ sở thì không cần chuyển hồ sơ thuế.
  2. Nếu thay đổi địa chỉ công ty khác quận/ huyện hoặc thay đổi địa chỉ khác tỉnh/ thành phố so với nơi công ty đang đặt trụ sở thì cần phải chuyển hồ sơ thuế từ cơ quan quản lý thuế cũ sang cơ quan quản lý thuế mới.

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế đối với cơ quan quản lý thuế cũ. Sau khi được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp mới chuyển được hồ sơ thuế sang cơ quan quản lý thuế mới.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

1

Mẫu số 08- MST (Thông tư số 95/2016/TT- BTC ngày 28/06/2017 của Bộ Tài chính)

2

Giấy uỷ quyền (nếu có)

 

Bước 2: Nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Chi cục thuế quận/ huyện hoặc Cục thuế tỉnh/ thành phố cũ của công ty. Sau khi Chi cục thuế/ Cục thuế cũ của công ty ra Thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp sẽ đem thông báo này qua cơ quan thuế mới.

  1. Hoá đơn:

Thay đổi địa chỉ trong cùng quận/ huyện

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận/ huyện, khác tỉnh/ thành phố

Doanh nghiệp muốn sử dụng hoá đơn cũ phải khắc con dấu vuông địa chỉ mới đóng lên hóa đơn và làm mẫu TP04 nộp qua mạng để tiếp tục sử dụng hóa đơn còn lại đó

 Doanh nghiệp phải làm lại thủ tục đề nghị đặt in hóa đơn mới và thông báo phát hành hóa đơn, sau đó mới được phép xuất hóa đơn.

Doanh nghiệp không muốn sử dụng hoá đơn cũ thì phải làm thông báo hủy hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn mới nộp lên thuế (khi đặt in hoá đơn mới).

  1. Thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh
  1. Nếu chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký (cùng một tỉnh, thành phố):

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ trực tiếp và lệ phí thay đổi tên công ty tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hoặc nộp hồ sơ qua mạng tại link: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Sau khi có tiếp nhận của cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả:

Sau khi có kết quả thì mang theo Giấy biên nhận hồ sơ và Giấy ủy quyền (nếu có) để nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ.

 

  1. Nếu chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Thực hiện như trên

Bước 3: Nhận kết quả:

Thực hiện như trên

Luật sư Lê Việt Thành -
Phone: 0388881991

Đánh giá khách hàng

0 / 5

5
0% Complete (danger)
0
4
0% Complete (danger)
0
3
0% Complete (danger)
0
2
0% Complete (danger)
0
1
0% Complete (danger)
0

Đánh giá: