Trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc tăng giảm vốn để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là điều thiết yếu, bên cạnh việc thay đổi vốn có thể sẽ làm thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên/ cổ đông. Để giúp Quý khách hiểu rõ hơn về thủ tục, hồ sơ, Công ty Luật Nhất Tin tư vấn như sau:

 1. Thay đổi (tăng/ giảm) vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của từng loại hình doanh nghiệp tại Đồng Nai:

 1. Hồ sơ, thủ tục thay đổi (tăng/ giảm) vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp theo từng loại hình doanh nghiệp tại Đồng Nai như sau:

Stt

Loại hình doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ

 1. Tăng vốn và thay đổi tỷ lệ vốn góp:

1

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định).
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định).
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

2

Công ty TNHH một thành viên

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

3

Công ty cổ phần

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;    

 • Trường hp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo Thông báo hồ sơ đăng ký tăng vốn Điều lệ phải có:
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản hp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn Điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn Điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

4

Công ty hợp danh

Trường hợp thay đổi tỷ lệ vốn góp:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định).
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh.

Trường hợp thay đổi vốn điều lệ:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

 1. Giảm vốn điều lệ

Công ty TNHH/ Công ty cổ phần/ Công ty hợp danh

 • Hồ sơ tương tự hồ sơ tăng vốn điều lệ.
 • Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
 •  Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

 1. Nộp hồ sơ:
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
 • Nộp hồ sơ đăng trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại link: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.
 • Khi nhận Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận trực tiếp hoặc qua mail, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ gốc và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Luật sư Lê Việt Thành -
Phone: 0388881991

Đánh giá khách hàng

0 / 5

5
0% Complete (danger)
0
4
0% Complete (danger)
0
3
0% Complete (danger)
0
2
0% Complete (danger)
0
1
0% Complete (danger)
0

Đánh giá: